سوالات متداول

سوالات متداول

در اینجا به چند سوال معمول ما پاسخ دادیم ممکن است شما سوالات بیشتری داشته باشید پس با ما تماس بگیرید

ايا ارايشگاه تخصصي كودكان با بزرگسالان تفاوت دارد ؟
آيا براي مراجعه نياز به رزرو وقت هست ؟

بله ، كلا شرايط كودكان ايجاب ميكند كه نه زياد معطل و نه زود و بدون ارتباط با فضا باهاشون كار كرد ضمن اينكه قرار گرفتن كودكان با اخلاق مختلف در يك زمان مشكلاتي بوجود مياورد، بنابرين حتما براي حضور گرفتن وقت الزاميست ، نكته مهمتر اينكه كودكان اصلاح اولي و كودكاني كه با ارايشگاه مسئله دارن در ساعات خاص پذيرش ميشوند .

ايا به محض ورود اصلاح شروع ميشود ؟
اصلاح كودكان از چه سني شروع ميشود ؟
براي اصلاح موها بايد تميز باشد؟
داشتن لوازم اصلاح شخصي اجباريست ؟