شعبه شمیران : 22753480   شعبه سرزمیین عجایب : 44488235  آتلیه کودک : 26850422  عکاسی کودک آتلیه کودک

آتلیه کودک

  

ژست عکاسی کودک

ژست عکاسی کودک

 

 

ژست عکاسی کودک و انواع فیگورهایی که در عکاسی کودک گرفته می شود برای آتلیه کودک ها جذاب خواهد بود. نمونه کارهای آتلیه کودک می تواند ایده ها و نقطه نظرات جالبی را به شما می دهد که در عکس های منتشر شده در سطح اینترنت می توانید آنها را بیابید.

 

آتلیه کودک کوکی

نمونه ژست عکاسی کودک

اگر بخواهید نمونه ژست عکاسی کودک را مشاهده نمایید می توانید با جستجو در اینترنت نمونه عکس های کودکان را ببینید و همچنین با جستجو در سایت های خارجی و آتلیه کودک خارجی ، نمونه کارهای آنها را نیز مشاهده نمایید. کاتالوگ ها و ژورنال های کودک نیز می تواند ژست ها و فیگورهای زیبا و متنوعی را از کودکان و نوجوانان نشان دهند. دیدن هر عکس می تواند به شما ایده جالبی دهد و یا بخواهید ایده های چند عکس را با هم ترکیب نمایید و یا ایده ای را با تغییراتی همراه نمایید. تمامی اینها می تواند به عنوان ژست و فیگور جدیدی در عکاسی کودک شما باشد.

عکاسی کودک کوکی

 

 

رفتارهای طبیعی در عکاسی کودک

علاوه بر ایده هایی که آتلیه کودک و یا شما در ذهن دارید می توانید رفتارهای طبیعی کودک را به عنوان ژست و ایده جدید معرفی نمایید. دوربین خود را همواره آماده نگه دارید تا با رفتار و حرکات کودک لحظه مناسبی را چکار نمایید. زیباترین عکاسی کودک مواردی بودند که رفتار و حرکات طبیعی کودک را نشان داده اند. خنده طبیعی کودک ، معصومیت نگاه در کودک ، بازی کردن ، بغض کردن کودک و ژست های دیگر که کودک به طور طبیعی و بودن هیچ برنامه و گفتنی انجام می دهد زیباترین ژست عکاسی کودک خواهد بود. پس همواره دوربین خود را برای گرفتن عکس از کودک آماده نگه دارید و یا عکس های متعدد در زاویه های مختلف بگیرید تا عکس مورد نظر خود را در انها بیابید.

خواندن 176 دفعه