شعبه شمیران : 22753480   شعبه سرزمیین عجایب : 44488235  آتلیه کودک : 26850422  عکاسی کودک آتلیه کودک

آتلیه کودک

  

آتلیه کودک و مادر

آتلیه کودک و مادر

 

آتلیه کودک و مادر از گرفتن عکس ها از زمان بارداری مادر تا تولد کودک و نیز دوران نوزادی و کودکی می باشد. دنیا آمدن کودک، مهم ترین اتفاق برای مادران و نیز پدران عزیز خواهد بود و از این رو والدین دوست دارند که عکس هایی را از دوران بارداری و نیز نوزادی و کودکی داشته باشند. آتلیه کودک با تخصصی که در زمینه عکاسی کودک دارند می توانند زیبایی این روزها را با نحوی زیباتر به تصویر کشاند.

 

 

آتلیه کودک و بارداری

عکس هایی که از دوران بارداری مادران گرفته می شود اغلب از خاطره انگیزترین عکس ها خواهد بود. مادران اغلب در ماه های اخر بارداری خود به آتلیه کودک مراجعه می نمایند تا حضور کودک را در بدن خود با عکس ها به ثبت رسانند. پس از دوران بارداری ، جشن تولد نوزاد می تواند اولین مراسمی باشد که برای کودک شما گرفته می شود و با زیبایی و افکت های پیاده سازی شده می تواند زیبایی را به نحوی بیشتر به ثبت رساند.

عکاسی کودک کوکی نوزادی

عکاسی نوزادی

عکاسی نوزادی

 

خواندن 163 دفعه