شعبه شمیران : 22753480   شعبه سرزمیین عجایب : 44488235  آتلیه کودک : 26850422  عکاسی کودک آتلیه کودک

آتلیه کودک

  

آتلیه کودکان و نوزادان

آتلیه کودکان و نوزادان

 

 

آتلیه کودک و نوزاد برای زیبایی هرچه بیشتر عکس کودکان و نوزادان نکات بسیاری را مورد توجه قرار می دهند تا به عنوان مرکز تخصصی عکاسی کودک بهترین و زیباترین عکس ها را فراهم نمایند. عکاسی کودک امری راحت نخواهد بود و نیاز به حوصله و آرامش دارد زیرا که شاید سوژه مورد نظر خود را شاید مجبور شوید در مدت زمان بیشتری بگیرید و زمان بیشتری را برای عکاسی کودک صرف نمایید.

 

آتلیه کودک و نوزاد

کمک والدین در آتلیه کودک

برای اینک کودکان احساس آرامش و راحتی داشته باشند و با محیط غریب رو به رو نگردند وجود و حضور والدین می تواند کمک بسیاری به شما نماید. والدین می توانند با آرام نگه داشتن کودک از او بخواهند که به حرف های عکاس کودک گوش دهد و نیز با برقرار ارتباط مهربان و لطیف با کودک موجب شوند که حرکت و رفتار مورد نظر را در کودک مشاهده نماییم. پس حضور والدین کودک در آتلیه کودک می تواند بسیار کمک کننده باشد.

 

رفتارهای غیر متعارف در عکاسی کودک

شاید زیباترین عکس ها از کودکان ، عکس هایی باشد که بصورت غیر متعارف و یهویی گرفته می شود. حرکات غیر متعارف کودک مانند خنده از ته دل ، نگاه عجیب ، گریه غمگینانه تمامی می تواند سوژه های زیبایی برای عکاسی کودک باشد که با اندکی حوصله و صبر می تواند گرفته شود.

خواندن 169 دفعه